Fire metoder vurdert

Beslutningsforum for nye metoder har vurdert fire metoder: Petø-metoden for behandling av barn og unge med hjerneskade og tre legemidler til blærekreft, kreft i skjoldbruskkjertelen og bløtvevskreft.

Beslutningsforum for nye metoder ber blant annet om at det legges til rette for å utvikle ny kunnskap og forske på effekt av behandlingstilbud for barn og unge med hjerneskade.

​​Beslutningene ble fattet i møte i Beslutningsforum for nye metoder 26. februar 2018.

Du kan lese om alle beslutningene på nettsidene til Beslutningsforum for nye metoder