Finansieringsmodellen ligger fast

Det foreligger ingen planer for endring av inntektsfordelingen mellom helseforetakene i Helse Midt-Norge. Oppspill rundt dette i diverse medieoppslag har ingen rot i virkeligheten.

​Helse- og omsorgsminister Bent Høie måtte torsdag rykke ut med en korrigering av et nyhetsoppslag hos NRK Møre og Romsdal der man ga inntrykk av at statsråden åpnet for endringer.

- Det er ikke tilfelle. Regjering og Storting bestemmer fordelingen mellom de fire helseregionene, mens styrene i de fire regionene står fritt til å bestemme fordelingen mellom sykehusene i regionene. Jeg har ingen planer om å endre på dette, sier statsråden.

Adm.dir. Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge sier at finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge ligger fast og at det ikke foreligger planer om å endre denne.

- Fordeling av inntekter til helseforetakene våre bygger på de samme kriterier som for basisfinansieringen av helseregionene. Begrunnelsen er å sikre en best mulig fordeling av økonomi ut fra relevante kriterier for å sikre befolkningen likeverdige spesialiserte helsetjenester, sier Slørdahl.

I Helse Midt-Norge bygger vi opp likviditet i fellesskap for å kunne ta store investeringer, påpeker han. Dette er et solidarisk prinsipp der alle helseforetakene skal bidra. Sammen med statlige lån gir dette oss som region mulighet til å gjøre store investeringer i den rekkefølge vi har prioritert – og som vi har økonomisk bærekraft til å forsvare. De neste årene handler det om finansiering av nytt sykehus på Hjelset (SNR) og ny journalløsning for helsetjenesten (Helseplattformen).

For at denne solidariske modellen skal fungere, må helseforetakene styres innenfor de økonomiske rammene de tildeles. Går man med underskudd i en periode kan det gis driftskreditt, men også det er penger som skal betales tilbake. Tar man opp lån for å gjøre investeringer, må man på samme måte være i stand til å betale renter og avdrag.

Fant du det du lette etter?