Fikk Forskningsprisen 2017 for sitt arbeid for barn med psykiske vansker

- Det er ingen som vil se sine barn lide, sa Marit Sæbø Indredavik da hun mottok Forskningsprisen 2017 på Regional brukerkonferanse tirsdag.

Bilde av SNorre Ness i RBU og prisvinner Marit Sæbø Indredavik.

- Denne prisen setter jeg høyt, sa overlege og professor Marit Sæbø Indredavik da hun mottok Forskningsprisen 2017 tirsdag. Leder i Regionalt brukerutvalg Snorre Ness delte ut prisen. Foto: Helse Midt-Norge RHF

Overlege og professor Marit Sæbø Indredavik mottok prisen for forskningsprosjektet Helseundersøkelsen i Barne- og ungdomspsykiatri (Hel-BUP) ved St. Olavs hospital.

- Tusen hjertelig takk! Denne prisen varmer virkelig. Jeg tar det som et uttrykk for at arbeidet vi har gjort betyr noe nettopp for de unge. Så denne prisen setter jeg høyt, sa Sæbø Indredavik da hun mottok prisen på Scandic Hell Hotell Værnes tirsdag ettermiddag.

Mange unge med psykiske vansker

Hun understreket at forskningsprosjektet er et teamarbeid og ga honnør til flere av sine kolleger. Det e itjnå som kjem tå seg sjøl, sa hun.

- Vi bor i et av verdens rikeste og mest likestilte land, med gode pedagogiske tilbud og gode muligheter til arbeid. Foreløpig har vi også gode velferdsordninger. Likevel er det en høy andel barn som har psykiske vansker. Det gjør at vi må forske for å finne løsninger for hvordan disse barna kan få det bedre. Det er ingen som vil se sine barn lide.

- Med utdelingen av denne prisen setter Regionalt brukerutvalg fokus på barns helse. Dere gir oppmerksomhet og viktighet til et underforsket og viktig felt, og med det viser dere vei. Jeg håper det vil gi ringvirkninger fremover, sa Sæbø Indredavik, før hun ga tilhørerne en gjennomgang av forskningsprosjektet.

Fremmer god helse

Det var leder for Regionalt brukerutvalg Snorre Ness som delte ut prisen. Ness fortalte at det er helseforetakene som foreslår kandidater, og at disse blir gitt en grundig vurdering med pasientfokus som utgangspunkt.

Noen av momentene som det blir lagt vekt på i utvelgelsen, fortalte Ness, er at prosjektene er forankret i Helse Midt-Norge, at de har dokumentert resultat, at prosjektet kommer pasienter og pårørende til gode og at det holder høy vitenskapelig kvalitet.

- Derfor er det en ære å gi prisen til Marit, for et arbeid som er viktig for unge mennesker i en sårbar livsfase, sa Ness før han delte ut prisen.

Han understreket at forskningsprosjektet har bidratt til økt kompetanse vedrørende klinisk metodikk, og at arbeidet har støttet seg på klinisk relevant pasientsentrert forskning.

- Forskningsprosjektet har hatt et langtidsperspektiv og har holdt det gående i ti år. Det har høy vitenskapelig kvalitet, det fremmer god helse og har aktiv brukermedvirkning. Det har ført til økt kunnskap, og formidlingen skal sikre at resultatene skal barn og voksne til gode. De har i det hele tatt hatt stor utholdenhet i planlegging og gjennomføring, sa Ness.

Diplom og 150 000 kr

Forskningsprisen er stiftet av styret i Helse Midt-Norge RHF etter anbefaling fra Samarbeidsorganet. Prisen kan gå til enkeltpersoner eller forskergrupper innen relevante fag eller tverrfaglige disipliner.

Prisen har vært delt ut hvert år siden 2004. Dette var 14. gangen at prisen ble delt ut. I tillegg til en diplom består prisen av 150 000 kroner.

I fjor gikk prisen til Marit Kvangarsnes (NTNU Ålesund) og klinikksjef Torstein Hole (Helse Møre og Romsdal).

Her kan du lese om alle de tidligere prisvinnerne

Regional brukerkonferanse 2018 foregår tirsdag og onsdag denne uka. Her kan du lese hele programmet for konferansen.