Fem nye beslutninger fra Beslutningsforum

Beslutninger for legemidler til multippel sklerose, brystkreft, hemofili og lungekreft.

​Fem legemidler ble vurdert i Beslutningsforum for nye metoders møte 23. april 2018. Beslutningen for et allerede innført legemiddel, ble presisert.

Du kan lese mer om beslutningene på nettsidene til Nye metoder