Enklere for fastleger og kommuner å ta i bruk Helseplattformen

Forslag om tilskuddsordning på statsbudsjettet

Tilskuddsordningen som Regjeringen legger opp til i forslaget til statsbudsjett vil gjøre det enklere for kommuner og fastleger i Midt-Norge å ta i bruk Helseplattformen, sier kommunaldirektør Helge Garåsen i Trondheim kommune.

 

Helge Garåsen.jpg

Helge Garåsen er kommunaldirektør for helse og omsorg i Trondheim kommune.

Helseplattformen skal etablere felles pasientjournal for hele Midt-Norge og vil erstatte mange av dagens IT-systemer i sykehus og kommuner. Alle kommunene i Midt-Norge er med gjennom opsjonsavtaler. Forslaget om en tilskuddsordning for å finansiere løsningen for kommuner og fastleger vil gjøre det enklere og tryggere for kommunene å utløse opsjon. Det vekker lettelse hos eierne Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune.

Kommunaldirektør for helse og velferd i Trondheim kommune Helge Garåsen er tilfreds med at regjeringen legger opp til en tilskuddsordning for kommunene og fastlegene med en bevilgning på 110 millioner kroner i 2019. Dette er et tilskudd som skal betales tilbake med renter etterhvert som kommuner og fastleger tar i bruk Helseplattformen.
- Tilskuddsordningen vil gjøre det enklere for kommunene og fastlegene å slutte seg til Helseplattformen. Den bidrar også til at Trondheim kommune som eier av programmet, ikke trenger å ta ekstra risiko og kostnad med å være først ute med å ta i bruk løsningen, sier Garåsen.   

Forslaget innebærer et lån på inntil 70 prosent av investeringskostnaden for Helse Midt-Norge.

- Tidligere har vi fått finansiering for å gjennomføre anskaffelsen, nå kan vi også få midler til å innføre løsningen som skal kjøpes, sier programdirektør Torbjørg Vanvik som er svært fornøyd med forslaget. Innføringen blir omfattende og krevende når samtlige sykehus, fastleger og kommunale helsetjenester skal inn på én og samme plattform. Da er det et viktig skritt på veien at finansieringen kommer på plass.

Programmet gjennomfører en omfattende anskaffelse som nå går mot slutten. Kontrakt forventes undertegnet i mars 2019, men forberedelsene til innføring er godt igang. Midt-Norge er utprøvingsregion for det nasjonale målbildet "Én innbygger - én journal", og helseministeren sier i en uttalelse at det er viktig at prosjektet lykkes.

I forslaget til statsbudsjett nevnes Helseplattformen som eksempel på et samordnet digitaliseringstiltak på tvers av statlig og kommunal sektor, noe staten skal ta mer ansvar for framover.

Her kan du se noe av det helseministeren har sagt om Helseplattformen tidligere.

 

​Tilbake til forside Helseplattformen