Endret pasientreisetilbud for Åfjord, Rissa og Røros

Fra 1. januar 2019 blir det endringer i pasientreisetilbudet på strekningene Åfjord – Rissa – Trondheim og Røros – Trondheim. Gjeldende avtaler om helsesekspressbuss blir ikke videreført. Bakgrunnen er vurdering av behov.

- På de aktuelle strekningene har det i flere år eksistert to ordninger med helseekspress betjent av spesialinnredede busser og som er registrert som ambulanser. Helse Midt-Norge har vurdert behovet for ordningen og er kommet til at det ikke er behov for prolongering av de to avtalene, sier fagdirektør Henrik Sandbu i Helse Midt-Norge RHF. 

Pasientreisetilbudet skal oppleves som godt og forutsigbart. Helse Midt-Norge RHF har vurdert at det er hensiktsmessig å opprettholde faste ruter på disse strekningene for de pasientene som har behov for tilrettelagt transport. Denne transporten vil utføres av transportør med avtale og innenfor betingelsene i avtalen.

Endringen gjennomføres på bakgrunn av en totalvurdering der antall passasjerer, behovet for båreplass, behovet for rullestolbil og miljøperspektivet. Helseekspressen er registrert som ambulanse, og det har ikke vært behov for båreplass og utnyttelsen av rullestolplass har vært svært begrenset. Omleggingen betyr økt fleksibilitet og et transporttilbud som blir rimeligere og dekker det reelle behovet for tilrettelagt transport.

Pasienter som ikke har behov for tilrettelagt transport skal benytte kollektiv transport eller privat kjøretøy, og få refundert sine utlegg iht gjeldende regelverk. Dette er en rettighet som gjelder alle pasienter i hele landet. Det er for øvrig gode ruteforbindelser mellom Åfjord og Trondheim og mellom Røros og Trondheim. Helse Midt-Norge RHF har vært dialog med Fylkeskommunen om kapasitet på de ordinære rutene, og det er ønskelig at denne kapasiteten blir utnyttet. Av miljøhensyn er det også viktig at kapasiteten i rutegående kjøretøy blir utnyttet mest mulig.

Helse Midt-Norge RHF informerte så tidlig som mulig leverandørene av de to helseekspress-rutene om at vi skulle gjøre en vurdering av om ordningen skulle videreføres. Sandbu beklager at det ikke ble informert om denne prosessen overfor brukerutvalg eller de berørte kommunene. I ettertid ser vi at dette burde vært gjort, sier han.
 
Helsepersonell som rekvirerer tilrettelagt transport vil motta detaljert informasjon om endringen fra oss, publikum som ønsker bistand til reiseplanlegging kan kontakte Pasientreiser på telefon 915 05515.

Fant du det du lette etter?