De regionale forskningsmidlene er blitt fordelt

Helse Midt-Norge RHF lyser hvert år ut regionale midler til forskning gjennom Samarbeidsorganet. Les resultatet av årets tildeling her.

Animert illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde: Colourbox

Til sammen 59 forskningsprosjekter er blitt tildelt midler etter tildelingen som ble vedtatt av Samarbeidsorganet 8. november 2018.

Det regionale samarbeidsorganet er et rådgivende organ for saker innen utdanning, forskning og innovasjon, og er et samarbeid mellom Helse Midt-Norge RHF og universiteter og høgskoler i regionen.

Resultatet av årets tildeling kan du lese her

Og her kan du lese mer om Samarbeidsorganet