Bygger nytt sikkerhetsbygg

Konseptrapport for nybygg for sikkerhetspsykiatrien ved St. Olavs hospital er godkjent av styret for Helse Midt-Norge RHF. Planen er at bygget skal tas i bruk i 2022 da enheten skal ha flyttet fra Brøset til Østmarka på Lade.

Illustrasjon av nybygget som skal reises på Østmarka.

Det er St. Olavs hospital HF som er ansvarlig for finansiering og realisering av nybygget. Helseforetaket har innhentet tilbud for byggeprosjektet og kostnadsrammen er på noe over 400 millioner kroner. Det er NCC Norge AS som skal stå for utbygginga.

Sikkerhetspsykiatrien på Brøset har uhensiktsmessige bygg, behov for rehabilitering og kravene til sikkerhet har økt. Den nye enheten skal ha de samme funksjoner som dagens tilbud på Brøset:

  • Regional sikkerhetspsykiatri for Helse Midt-Norge.
  • Lokal sikkerhetspsykiatri for St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag.
  • Sentral fagenhet for tvungen omsorg (Nasjonal tjeneste).
  • Kompetansesenter for sikkerhet-, fengsels- og rettspsykiatri (Helse Midt-Norge og Helse Nord-Norge RHF).
  • Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet (NERS).
Fant du det du lette etter?