Betinget ja til behandling av alvorlig astma

Åtte ulike metoder ble besluttet i dagens møte i Beslutningsforum for Nye metoder. Metode for eosinofil astma fikk betinget ja og sju andre metoder fikk nei.

 

​På dagens møte besluttet Beslutningsforum for Nye metoder behandlingsmetoder innen astma, plakkpsoriasis, myelomatose, smertebehandling, kombinasjonsbehandling av HIV, atopisk dermatitt og kombinasjonsbehandling for ikke-småcellet lungekreft (NSCLC).

Her kan hele saken leses på nettstedet til Nye metoder