Beslutningsforum får ny leder

- Det gode arbeidet som er gjort skal videreføres, sier Stig A. Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF og ny leder i Beslutningsforum for nye metoder. Han overtar som leder etter Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord RHF.

1. mai overtar administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF Stig Slørdahl ledelsen av Beslutningsforum etter Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord RHF.

Beslutningsforum for nye metoder hadde sitt første møte i mai 2014. Forumet består av de administrerende direktørene i de fire regionale helseforetakene; Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst med observatører fra de regionale helseforetakene og ledelsen i Helsedirektoratet

 
- Det er gjort et godt og grundig arbeid de fire årene Vorland har ledet Beslutningsforum. Han har presentert og forklart beslutningene på en klok og forståelsesfull måte. Det er ingen tvil om at gjennom fire år med Nye metoder-ordningen og Beslutningsforum for nye metoder, har forståelsen økt for at det er nødvendig å prioritere. Det er bare å takke Lars Vorland for den jobben han har gjort, fortsetter Slørdahl.