Beslutninger om åtte legemidler - og status for Spinraza

Ni legemidler sto på saklista i møtet i Beslutningsforum for nye metoder 2. februar 2018.

​Du kan lese om beslutningene her

Nusinersen (Spinraza)

Legemiddelet nusinersen (Spinraza) til behandling av den alvorlige sykdommen spinal muskelatrofi er omtalt som den vanskeligste saken Beslutningsforum for nye metoder noen sinne har hatt. Prisen på legemiddelet er svært høy. Forhandlingene med legemiddelprodusenten pågår fortsatt, og derfor ble ikke saken realitetsbehandlet i møtet. Så snart det kommer et forslag til løsning, vil Beslutningsforum for nye metoder vurdere behovet for et ekstraordinært møte.