Avtaler om bildediagnostikk trer i kraft

De nye avtalene om bildediagnostiske tjenester fra private røntgeninstitutter i Trøndelag og Møre og Romsdal trer nå i kraft. De gjelder for en periode på minimum fire år.

Bildet viser en jente som holder opp et røntgenbilde.

Trøndelag:
Henvisninger datert fra 1. mai sendes Aleris Røntgen AS i Trondheim.  

Møre- og Romsdal:
Henvisninger datert fra 1. juni sendes Aleris Røntgen AS i Ålesund.

Informasjon om ventetider

Henvisere vil finne ventetider på "helsenorge.no" for helseforetakene og privat virksomhet – se sider på Internett.

For øvrig vises også til Aleris Røntgen AS sin hjemmeside