Åtte beslutninger fra Beslutningsforum

Flash glukosemåleren Freestyle Libre kan innføres til behandling og oppfølging av barn med diabetes.

Bildet viser glukosemåleren Freestyle Libre.
Denne glukosemåleren blir nå tilgjengelig for barn under 18 år.

​Beslutningsforum for nye metoder besluttet åtte nye metoder på møtet 14. mai 2018.

Beslutningene var innen områdene diabetesmåling, fedmekirurgi, legemidler til amyotrofisk lateral sklerose (ALS), plakkpsoriasis, Crohns sykdom, og ikke-småcellet lungekreft.

Du kan lese mer om beslutningene på nettsidene til Nye metoder