Arbeidsrettet rehabilitering (raskere tilbake)

Raskere tilbake-ordningen er endret fra 1. januar 2018. Tilbudet gjelder personer som har muskel- og skjelettlidelser eller vanlige psykiske lidelser. Tilbudet gjelder også allmenne og uspesifiserte lidelser.

Henvisning sendes direkte til rehabiliteringsinstitusjonen, som selv foretar rettighetsvurdering. Se oversikt over behandlingssteder her.

Arbeidsrettet rehabilitering skjer ved polikliniske konsultasjoner, dagtilbud eller døgntilbud. Målsetningen er at arbeidstakere som er sykmeldt, eller som står i fare for å bli sykmeldt, raskere skal kunne komme tilbake på jobb eller til studier. Ved søknad om arbeidsrettet rehabilitering er det viktig at informasjon om arbeids- eller studiestatus er med.