307 millioner i overskudd

Årsregnskapet for 2017 ga et overskudd på 307 millioner kroner for foretaksgruppen Helse Midt-Norge. 

Bildet viser en mannlig pasient som får blodtrykket målt av en kvinnelig lege.

Resultatet er bedre enn budsjett, og brukes til å styrke helseregionens likviditet og evne til å investere.

Årsrapport og regnskap er nå behandlet og godkjent av styret for Helse Midt-Norge RHF. Endelig godkjenning finner sted i foretaksmøte i Helse- og omsorgsdepartementet i juni.

Her finner du årsrapport og regnskap for 2017.