2018: Tildeling av midler til brukerorganisasjoner

Tildeling av midler til helsefremmende arbeid er klar. For 2018 deler vi ut 8.905.000,- Krav om nøkternhet i alle ledd

For 2018 blir det tildelt kr. 8.905.000,-. Det har kommet inn søknader på til sammen kr. 19,1 MNOK.

Helse Midt-Norge ønsker å bidra til utvikling av brukerorganisasjoner som kan hjelpe oss med å skape en bedre spesialisthelsetjeneste.

Helse- og Omsorgs­departe­mentet stiller strenge krav om økonomisk balanse. Dette betyr påbud om nøkternhet i alle ledd, også i forhold til alle gode tiltak som det hadde vært ønskelig å gjennomføre.

Retningslinjer for tildeling

Disse har fått tildelt midler

Søkerorganisasjon:
2018
ADHD Norge Nord-Trøndelag
70 000
Arbeidsmiljøskaddes landsforening Trøndelag
20 000
Autismeforeningen, Møre og Romsdal
50 000
Autismeforeningen, Nord-Trøndelag fylkeslag
 
Autismeforeningen, Sør-Trøndelag fylkeslag
25 000
Bipolarforeningen Norge
15 000
Blodkreftforeningen Midt-Norge
20 000
Carcinor Midt-Norge
15 000
Cerebral Parese Foreningen Møre og Romsdal
20 000
Cerebral Parese Foreningen Trøndelag
60 000
Diabetesforbundet Møre og Romsdal
50 000
Diabetesforbundet Nord-Trøndelag
50 000
Diabetesforbundet Sør-Trøndelag
60 000
Dysleksi Nord-Trøndelag
30 000
Døveforening, Møre og Romsdal
95 000
Døveforening, Nord-Trøndelag
75 000
Døveforening, Trondheim
110 000
Foreningen for hjertesyke barn Nord Trøndelag
15 000
Foreningen for muskelsyke Møre og Romsdal
20 000
Foreningen mot stoff Innherred
40 000
Funksjonshemmede Barns Familieforening, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane
10 000
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Møre og Romsdal
500 000
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, helseregion Midt-Norge
1 020 000
Føflekkreftforeningen
15 000
Gynkreftforeningen Trøndelag
10 000
Gynkreftforeningen, landsdekkende
15 000
Harry Benjamin ressurssenter
5 000
HivNorge
15 000
Hjernesvulstforeningen Midt-Norge
15 000
Hvite Ørn Norge
10 000
Hørselshemmedes Landsforbund Møre og Romsdal
60 000
Hørselshemmedes Landsforbund Nord-Trøndelag
50 000
Hørselshemmedes Landsforbund Sør-Trøndelag - Hørselsboksen
110 000
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde
20 000
Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende, Møre og Romsdal
35 000
Landsforbundet for Utviklingshemmede og pårørende, Trøndelag
35 000
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Møre og Romsdal
150 000
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Nord-Trøndelag
150 000
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Sør-Trøndelag
170 000
Landsforeningen for kvinner med bekkenleddsmerter Trøndelag
10 000
Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte, Møre og Romsdal
25 000
Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte, Nord-Trøndelag fylkeslag
15 000
Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte, Sør-Trøndelag fylkeslag
10 000
Landsforeningen for Polioskadde Trøndelag
30 000
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, Fylkesstyret Møre og Romsdal
105 000
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, Trøndelag
60 000
Landsforeningen for Ryggmargsskadde, Trøndelag
30 000
Landsforeningen for slagrammede
15 000
Landsforeningen Mot Fordøyelsessykdommer avd. Trøndelag
10 000
LEVE Nord-Trøndelag
25 000
Lungekreftforeningen
15 000
Lymfekreftforeningen Midt Norge
15 000
Mental Helse Møre og Romsdal
410 000
Mental Helse Nord-Trøndelag
410 000
Mental Helse Sør-Trøndelag
410 000
Mental Helse Ungdom
70 000
Morbus Addison avdeling Trøndelag
25 000
Morbus Addison Forening Møre og Romsdal fylkeslag
25 000
MS-forbundet, Region Midt
75 000
Munn- og Halskreft-foreningen avd Midt-Norge
15 000
Norges Astma og Allergiforbund
250 000
Norges Blindeforbund Møre og Romsdal
60 000
Norges Blindeforbund Nord-Trøndelag
60 000
Norges Blindeforbund Sør-Trøndelag
90 000
Norges Fibromyalgiforbund, Sør-trøndelag fylkeslag
20 000
Norges Handikapforbund Nord Vest
105 000
Norges Handikapforbund Trøndelag
155 000
Norges myalgisk encefalopati forening, Sør-Trøndelag fylkeslag
85 000
Norsk Cøliaki avdeling Sør-Trøndelag
60 000
Norsk Forbund For Svaksynte
15 000
Norsk Forbund for Utviklingshemmede Møre og Romsdal
105 000
Norsk Forening for Nevrofibromatose Møre og Romsdal
30 000
Norsk Forening for Nevrofibromatose Trøndelag Fylkeslag
30 000
Norsk forening for Osteogenesis Imperfecta, avdeling Trøndelag
15 000
Norsk forening for stomi og reservoaropererte og mage-og tarmkreft, avd. Romsdal
30 000
Norsk forening for stomi og reservoaropererte og mage-og tarmkreft, Nord-Trøndelag
25 000
Norsk forening for stomi og reservoaropererte og mage-og tarmkreft, Sunnmøre
25 000
Norsk forening for stomi og reservoaropererte og mage-og tarmkreft, Sør-Trøndelag
45 000
Norsk forening for slagrammede Innherred
10 000
Norsk forening for slagrammede Molde og omegn
10 000
Norsk Lymfødemforening, landsdekkende
25 000
Norsk Revmatikerforbund Møre og Romsdal fylkeslag
160 000
Norsk Revmatikerforbund Nord-Trøndelag fylkeslag
140 000
Norsk Revmatikerforbund Sør-Trøndelag fylkeslag
160 000
Norsk Tourette Forening, Trøndelag fylkeslag
50 000
Parkinsonforeningen, Møre og Romsdal
50 000
Parkinsonforeningen, Nord Trøndelag
40 000
Prostataforeningen i Sør-Trøndelag
10 000
Prostataforeningen i Nord-Trøndelag
10 000
Psoriasis- og eksemforbundet, Sør-Trøndelag
25 000
Psoriasis- og eksemforbundet, Møre og Romsdal
40 000
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
320 000
Ryggforeningen i Norge, avdeling Nordmøre
10 000
Rådgivning om spiseforstyrrelser
40 000
Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner Møre og Romsdal
115 000
Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner Trøndelag
290 000
Senter mot incest og seksuelle overgrep, Møre og Romsdal
300 000
Senter mot incest og seksuelle overgrep, Nord-Trøndelag
150 000
Senter mot incest og seksuelle overgrep, Sør-Trøndlag
300 000
Spillavhengighet Norge
5 000
Spiseforstyrrelsesforeningen
10 000
Stiftelsen Amathea - veiledningstjeneste for gravide, Møre og Romsdal
100 000
Stiftelsen Amathea - veiledningstjeneste for gravide, Trøndelag
200 000
Stoffskifteforbundet Region Midt-Norge (Norsk Thyreoideforbund region Midt-Norge)
40 000
Voksne med medfødt hjertefeil - region midt
10 000
Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge
60 000
Totalt
8 925 000