- Vil heve kvaliteten på Biobank1s tjenestetilbud

Helse Midt-Norge har inngått avtale om gjensidig informasjonshåndtering med kanadiske BC Cancer.

Bilde av adm dir Stig Slørdahl og statsråd Bent Høie og flere på besøk i Canada.
Adm. dir. i Helse Midt-Norge Stig Slørdahl (i midten, bak) og statsråd Bent Høie (foran, t.h. for midten) var blant deltakerne under det norske delegasjonsbesøket til Canada i januar i år. Her fra et besøk hos Ontario Medical Association. Foto: HMN RHF

Avtalen, som ble inngått tidligere denne måneden, er på vegne av Helse Midt-Norges regionale forsknings-biobank, Biobank1. Den kanadiske avtaleparten BC Cancer er en del av Provinsial Health Services Agency i British Columbia.

Sammen med The Tumor Tissue Repository og University of British Columbia (Office of Biobank Education and Research/OBER) driver BC Cancer Biobanking and Biospecimen Research Services (BBRS), et internasjonalt ledende ressurssenter for biobanker med base i Vancouver.

Skal utveksle informasjon

Den inngåtte avtalen danner det formelle grunnlaget for at partene skal kunne utveksle informasjon om hverandres virksomhet, særlig med tanke på kvalitetsledelse, kompetansehevingstiltak for ansatte og mulig framtidig felles utvikling av innovative metoder og verktøy for biobanking.

Initiativtaker Morten Øien, juridisk rådgiver og forretningsutvikler ved Biobank1, ble kjent med leder av OBER dr. Peter Watson gjennom sitt verv som medlem av styringskomiteen til ISBER, den globale interesseorganisasjonen for «biorepositories» med base i Vancouver.

- Følger opp regjeringens satsing

- Dr. Watson er både en internasjonalt anerkjent kreftforsker og en pionér på biobankområdet. Han har blant annet vært sentral i utviklingen av nasjonale biobank-standarder og et internasjonalt sertifiseringsprogram, som blant annet er implementert av det største sykehuset i Singapore.

Samarbeidet med BC Cancer vil gi en unik mulighet til å heve kvaliteten på alle deler av Biobank1s tjenestetilbud, ifølge Øien.

- Det kan dessuten sees som en konkret oppfølging av så vel regjeringens satsing på mer samarbeid med sentrale kanadiske aktører på helseområdet, jamfør statsråd Høies delegasjonsbesøk i Toronto tidligere i år, som Helse Midt-Norges egen internasjonaliseringsstrategi.

Fakta Biobank1

Den regionale forskningsbiobanken i Helse Midt-Norge. Ble etablert i 2002 som et samarbeidsprosjekt mellom NTNU og Helse Midt-Norge RHF.

Samler inn og lagrer biologisk materiale og helseopplysninger fra ulike pasientgrupper, til bruk i forskning. Det overordnede målet er å bedre diagnostikk og behandling av sykdom.

Jobber med å samordne og standardisere innsamling av materiale til forskning, ved å integrere dette i sykehuslogistikken. På denne måten vil biobanking utføres på en forsvarlig måte, med minst mulig risiko for pasienten.

Biobank1 har i dag 11 ansatte som holder til på sykehusområdet i Trondheim. I tillegg har Biobank1 ressurser på ulike klinikker og lokaliteter i Helse Midt-Norge tilsvarende seks stillinger.

Kilde: biobank1.no