- Viktig at vi også får presentert noen motforestillinger

Interessant, nyttig og viktig, sier deltakerne om temaene på Regional brukerkonferanse som ble arrangert på Stjørdal denne uka.

Foto fra Regional brukerkonferanse 2018
Fra venstre: Anne Furseth, brukerutvalget St. Olavs hospital og Toril Indergård, diagnosegruppa for revmatikere og representant for Pensjonistforbundet Trøndelags helseutvalg. Foto: HMN RHF

Brukerrepresentanter fra hele den midtnorske regionen var til stede på konferansen som ble arrangert på Scandic Hell Hotell Værnes tirsdag og onsdag.

Stig Slørdahl, administrerende direktør for Helse Midt-Norge (HMN), satte tonen ved å snakke om prioriteringer og om helseregionens to viktigste prosjekter akkurat nå: Byggingen av nytt sykehus på Hjelset og Helseplattformen.

Han understreket viktigheten av brukerperspektivet.

- Med Helseplattformen skal vi få et journalsystem som skal være det samme i alle deler av helsetjenesten. 83 kommuner og over 700 fastleger skal med. Da er vi avhengig av at brukerne har en tydelig stemme overfor kommunesektoren. For dere som brukere er dette viktig. Det vil bety en helt annen dynamikk og samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, sa Slørdahl.

 - Tidligere var brukerperspektivet mindre vektlagt, men det har endret seg. Det er viktig at vi har god brukermedvirkning, understreket han.

Må påvirke den teknologiske utviklingen

Konferansen fortsatte med utdeling av Forskningsprisen 2017 – som gikk til overlege og professor Marit Sæbø Indredavik for forskningsprosjektet Helseundersøkelsen i Barne- og ungdomspsykiatri (Hel-BUP) ved St. Olavs hospital.

Bilde av rommet der konferansen fant sted.

Om lag 70 brukerrepresentanter deltok på konferansen.

Sæbø Indredavik presenterte forskningsprosjektet sitt for tilhørerne, før psykiater ved St. Olav Lindy Jarosch-von Shweder snakket om utfordringer i barne- og ungdomspsykiatrien i Midt-Norge.

Seniorrådgiver ved HMN Gaute Nilsen avsluttet første konferansedag med et foredrag om hva som gjøres av satsning innen psykisk helse i HMN, blant annet ved å peke på aktuelle tiltak for å få ned ventetiden.

Digitalisering og standardisering var temaet i eierdirektør i HMN Nils Kvernmos foredrag onsdag morgen.

- Helsetjenesten er en så stor samfunnsstruktur at vi kan være med på å påvirke den teknologiske utviklingen. Vi bestemmer selv hvilken teknologi vi skal ta i bruk av alle mulighetene som ligger der. Det er stor motivasjon for å ta i bruk medisinsk teknologi i diagnostisering og behandling, sa Kvernmo, og pekte på ulike former for automatisert robotstøtte som finnes allerede i dag.

«Trønderopprøret»

- Vi må være offensive, drive innovasjon og utvikle den teknologien som vi trenger. Den nye generasjonen tenker digitalt på en helt annen måte. Vi må være i front når det gjelder å bruke disse mulighetene. Vi står foran en stor endring, og mitt hovedbudskap til dere er at all endring må være forankret, avsluttet Kvernmo.

Mangeårig fastlege og professor i sosialmedisin Steinar Westin tok opp et tema som vakte engasjement og diskusjon: Om overbehandling og overdiagnostikk kan bidra til å destabilisere helsetjenesten.

- Vi er veldig opptatt av noen kostbare medikamenter, men det er svært få som får disse, og regner man på det så betyr det lite i den store sammenhengen. Det er mye mer penger i hverdagsmedisinens praksis, sa Westin, og viste til internasjonal forskning rundt tematikken.

Tilfeldigvis var det Westins datter, fastlege Johanna Austgulen Westin, som sto for det neste innslaget, sammen med fastlege Harald Sundby. De to snakket om nettopp fastlegeordningen og det som i mediene er blitt kalt «Trønderopprøret».

Foto av Steinar Westin og Johanna Austgulen Westin.

Far og datter. Mens fastlege og professor Steinar Westin holdt foredrag om overbehandling og overdiagnostikk i helsetjenesten, snakket datteren Johanna Austgulen Westin om situasjonen for fastlegene i regionen og det såkalte trønderopprøret. Foto: HMN RHF

- Kan ikke erstatte varme hender

De refererte til en forskningsrapport som viser at en fastlege jobber i gjennomsnitt 56 timer i uka. 60 prosent har det siste halvåret tenkt på å slutte i jobben, og 50 prosent ser ikke for seg en fremtid som fastlege om fem år, gitt dagens situasjon.

Rådgiver i psykisk helsevern ved St. Olav Arild Carlsen og nestleder i Regionalt brukerutvalg (RBU) Arne Lyngstad avsluttet konferansen med å snakke om utfordringer for brukerrepresentasjon.

- Det har vært flere interessante foredrag og problemstillinger som er blitt løftet. Kanskje spesielt det som har handlet om satsning innen psykisk helse og digitalisering. Forskning er viktig for helsesektoren, og det er nyttig å få et innblikk i hva som foregår, sa Ingrid Løset og Anne Helene Skare fra brukerutvalget Helse Møre og Romsdal.

De synes konferansen er bra for brukerorganisasjonene, ikke minst det å få diskutert saker med andre brukerrepresentanter, som RBU-medlem Steinar Waksvik. Alle tre er spent på Helseplattformen som de tror vil bli et stort løft.

Foto av brukerrepresentanter.

Ingrid Løset og Anne Helene Skare fra brukerutvalget Helse Møre og Romsdal, sammen med Steinar Waksvik i RBU. Foto: HMN RHF

- Samtidig tror jeg det er viktig at arbeidsmiljøet også settes på dagsorden. Det er vel og bra med teknologi, men det vil aldri kunne erstatte de varme hendene. Det er viktig at vi også får presentert noen motforestillinger, som Steinar Westins innlegg, og ikke bare Helse Midt-Norges syn, sa Waksvik.

- Rom for motforestillinger

Rådgiver i Kreftforeninga Kaja Hovde Bye synes også innlegget til Westin var interessant.

- Spesielt for meg som jobber en del med kampanjer i Kreftforeninga. Jeg kunne tenkt meg enda mer diskusjon om hvordan kampanjer skal være for at de skal slå an. Og så var det interessant å høre mer om Marit Sæbø Indredaviks forskningsprosjekt, sa Hovde Bye.

Foto av brukerrepresentanter.

Kaja Hovde Bye, Kreftforeninga og Arne Lyngstad, nestleder i RBU. Foto: HMN RHF

Anne Furseth, fra brukerutvalget ved St. Olav, og Toril Indergård, fra diagnosegruppa for revmatikere, kaller konferansen inspirerende og aktuell. De synes også det er fint at det er rom for motforestillinger.

- Fokuset på psykisk helsevern og det løpet som legges, var spesielt interessant. Man får fram noen brukerperspektiver og får hektet det på noen knagger. Psykiatri og skole er noe vi skulle ha snakket mye mer om, sa Indregård, som også er representant for Pensjonistforbundet Trøndelags helseutvalg.

- Fastlegene er veldig viktig for pensjonistene. Da vi hadde landsmøte i juni gikk vi enstemmig inn for å støtte fastlegeopprøret.

Leder for RBU, Snorre Ness, mener konferansen har lyktes i valg av tematikk og aktuelle problemstillinger.

Foto av RBU-leder Snorre Ness.

Leder Snorre Ness og nestleder Arne Lyngstad i Regionalt brukerutvalg (RBU). Foto: HMN RHF

- Vi har blant annet satt fokus på psykisk helse som både er et regionalt og nasjonalt viktig anliggende for tiden. Jeg synes det er veldig bra at de som er med på konferansen er positive og ønsker å mene noe om utviklingen.