- Viktig å ta vare på gullkundene

Standardisering kan bidra til at vi tar bedre vare på storforbrukerne av helsetjenester i Norge, mener Snorre Ness.

Portrett av Snorre Ness.
Snorre Ness Ness mener det er viktig å få til standardiserte pasientforløp som gjør at pasientene får de tjenestene og omsorgen de skal ha uavhengig av hvor de bor. Foto: Terje Visnes

- Vi har en tendens til å bruke mest energi på dem som bruker helsetjenesten minst, sier Snorre Ness, leder for regionalt brukerutvalg i Helse Midt-Norge.

Over 50 prosent av pasientene i Norge i dag har mer enn én lidelse, påpeker han. Fem prosent forbruker mellom 45 og 50 prosent av ressursene, mens ti prosent av pasientene forbruker over 70 prosent av ressursene.

- Vi må ha et system som ivaretar disse gullkundene. Storforbrukerne må slippe å fortelle hvilke utfordringer de har på hver eneste post, men få riktig behandling ut fra sine behov. Det tror jeg standardisering kan bidra til, sier Ness.

- Av og til har jeg inntrykk av at vi er i gang med å bygge opp et helsevesen for dem som trenger det minst, legger han til.

Trenger bedre samhandling

Ness sier det er viktig å få til standardiserte pasientforløp som gjør at pasientene får de tjenestene og omsorgen de skal ha uavhengig av hvor de bor. Det er utgangspunktet, og dessuten en sikkerhet og trygghet for pasienten. En godkjent tilgjengelig standard – standardiserte retningslinjer for hvordan helsetjenesten skal utføres, vil også gjøre det enklere å individualisere tjenestene ut fra hver enkelt pasients behov.

Men for å lykkes med dette må samhandlingen med omgivelsene bli enda bedre.

- Det gjelder alt fra å ta vare på de pårørende, at det finnes parkeringsplasser på sykehuset og overnatting for familien, til god flyt mellom fastlege og de ulike avdelingene på et sykehus. Alt må fungere på en god måte. Et standardisert pasientforløp starter en plass og avsluttes et annet sted. Midt imellom er spesialisthelsetjenesten. Med Helseplattformen kommer vi til å få bedre flyt mellom nivåene, sier Ness.

Baner vei for Helseplattformen

Det er enkelt hvis man har brudd i en fot, sier han. Da drar man til sykehuset, tar røntgen, får gips og blir sendt hjem til familien. Noen er innom sykehuset kanskje bare én gang hele livet. Diagnosegrossistene derimot, storforbrukerne, pendler fram og tilbake mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten.

- Det finnes kreftpasienter som er hjemme på nåde. De må innom sykehuset og få medisiner eller hjelp slik at de kan leve noen dager til. Det finnes mange gode løsninger, men de kan ikke være bygd på enkeltpersoner eller kameratskap. Det må være et system som fungerer. Man må standardisere, sier Ness.

LES OGSÅ:

Kristian Onarheim: - Forbereder oss på å møte den digitale fremtiden

Kathinka Meirik: - Vil bety bedre behandling til flere

Jorun Bøyum: - Hever kvaliteten på kreftomsorgen

Vibeke Veie-Rosvoll: - Fint med en felles verktøykasse

Helseplattformen, mener han, vil være med på å bidra til at rett info er på rett plass til den tiden den skal brukes, til hver enkelt pasients beste. For at infoen skal være tilgjengelig er det en forutsetning med standardiserte system, slik at en er fri til å bruke de verktøyene som finnes.

- Fastlegen er navet

En annen forutsetning for at systemet skal virke er fastlegeordningen.

- En god fastlege er utrolig viktig for pasienten. Spesialisthelsetjenesten er et virkemiddel for at pasienten skal få rett behandling, men fastlegen må være navet rundt pasienten i et standardisert system, sier Ness.

Han betrakter standardiseringen som en del av samfunnsutviklingen. Det handler om at en må tilpasse seg.

- Det må være et system rundt pasienten der vedkommende får mulighet til å delta i samfunnet, med den behandlingen han eller hun trenger og med den infoen som er nødvendig. Hvis en pasient sliter med demens må omgivelsene få den infoen som er nødvendig slik at personen kommer seg til timen sin. Det er alltid noen som faller utenfor. Når vi standardiserer må vi ha et system der alle får mulighet til å delta, med en eller annen form for bistand. På et tidspunkt trenger vi alle tilrettelegging. Det er ikke menneskene som skal standardiseres, sier Ness.

- Endring er bra

Han sier folk både er fornøyd og misfornøyd med dagens helsetjeneste.

- Jeg bruker å si at vi er stolt av spesialisthelsetjenesten, men vi er ikke fornøyd. Det finnes alltid muligheter til forbedring. Vi må bli enda flinkere til å ta i bruk ny teknologi i helsevesenet. Digitaliseringen som kommer nå fremover er helt riktig. Det henger sammen med Helseplattformen. Når teknologi kommer inn må det henge sammen; det må være standardisert, sier Ness.

- Det tar lang tid fra forskning blir gjort og godkjent, til det blir en realitet i pasientbehandling. Det tar lang tid fra å vedta nasjonale standarder, til de gjelder ute i helsevesenet. Systemet er krevende å omstille. Det er som å skulle snu en supertanker inn i en smal fjord; man kjører seg fort fast. Endring for forbedring er bra. Det er mange fantastiske fagfolk i helsevesenet, som tar vare på kunnskap, selv om noen kanskje hegner om sitt eget hegemoni. Man må akseptere at man skal standardisere for å få bedre pasientsikkerhet og bedre behandling, sier Snorre Ness.

Saken er hentet fra magasinet HELSE. Du kan lese hele magasinet på pdf her.

Vil du motta nyheter fra Helse Midt-Norge én gang i uka? Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev