- Tilskuddet halverer kostnadene på våre arrangement

1. desember er siste frist for å søke tilskudd til brukerorganisasjoner i 2019. MS-forbundet Midts medlemmer nyter godt av ordningen, mener  Anne Gina Lie-Pedersen.

- Vi har ikke kunnet vært ordningen foruten, sier Anne Gina Lie-Pedersen, leder for MS-forbundet Midt, om tilskuddet til brukerorganisasjoner. Foto: Helse Midt-Norge RHF

MS-forbundet Midt er en samling av MS-foreninger i Midt-Norge. De har eksistert i cirka 10 år og har ti lokallag med om lag 1600 medlemmer. 

Deres oppgave er å ivareta og fremme interessene til personer med multippel sklerose (MS). Nasjonalt har forbundet 9000 medlemmer og 47 lokallag.

- Regionens hovedoppgave er å være et forum for våre lokallagsledere og hjelpe hverandre med erfaringer, så vi slipper å sitte alene på hver vår tue. Derfor arrangerer vi MS-konferanser hvert år, én i Møre og Romsdal og én i Trøndelag, sier regionleder Anne Gina Lie-Pedersen.

Arbeidet er basert på frivillig innsats, forteller hun.

- Kunne ikke vært det foruten

Som mange andre brukerorganisasjoner som driver helsefremmende arbeid i regionen, har MS-forbundet søkt støtte fra Helse Midt-Norge. I 2018 fikk de 75 000 kroner i tilskudd. Pengene kommer forbundets medlemmer til gode.

- Vi har brukt å søke om en todelt støtte, der den ene delen har gått til sponsing av medlemsavgiften på våre konferanser, den andre delen til å få videreutdannet vårt lederapparat. Vi sponser hvert medlem med om halvparten av kostnadene. Uten tilskuddet hadde vi ikke kunnet arrangere konferanser, sier Lie-Pedersen.

Hun forteller at tilskuddet også er motiverende for lederne i forbundet, som føler de i større grad blir sett og satt pris på.

- Det er en ordning som gjør det lettere for oss å drive organisasjonen, og det hjelper fellesskapet. Det blir litt byråkrati for oss rundt det, men jeg skjønner at det må til. Vi har ikke kunnet vært ordningen foruten – da har vi ikke kunnet gjort det vi gjør i dag, og vi hadde blitt sittende på hver vår øy rundtomkring, sier Lie Pedersen.

Tilskudd på 8,9 MNOK

Helse Midt-Norge ønsker å bidra til utvikling av brukerorganisasjoner som kan hjelpe oss med å skape en bedre spesialisthelsetjeneste.

For 2018 kom det inn søknader på til sammen 19,1 MNOK fra midtnorske brukerorganisasjoner. Til sammen ble det delt ut midler for 8.905.000 kroner.

Helse- og Omsorgs­departe­mentet stiller strenge krav om økonomisk balanse. Dette betyr påbud om nøkternhet i alle ledd, også i forhold til alle gode tiltak som det hadde vært ønskelig å gjennomføre.

Søknadsfrist for tilskudd i 2019 er 1. desember. Her er det du trenger å vite for å kunne søke.

Her kan du se hvem som fikk tilskudd i 2018.

Les mer om brukermedvirkning på våre nettsider.