- Pakkeforløp er positivt for pasientene

De kommende pakkeforløpene for psykisk helse og rus er godt nytt for pasientene, mener Veronika Kjesbu i Regionalt brukerutvalg. De tre første pakkeforløpene lanseres i Ålesund, Steinkjer og Trondheim i slutten av oktober.

Torbjørn Aas, Veronika Kjesbu og Mona Lersveen
Fra venstre: Direktør i Helse Nord-Trøndelag Torbjørn Aas, Veronika Kjesbu i Regionalt brukerutvalg og Mona Lersveen, som har vært med på å utvikle et av forløpene. Her fra den nasjonale lanseringskonferansen i Oslo i september. Foto: Helse Midt-Norge RHF

- Brukerinvolveringen blir viktigere og pasientenes meninger vektes mer. Det blir flere tidsfrister for evaluering i pasientforløpet, noe som gjør det enklere både for pasienten og pårørende å følge med på hva som skjer og å vite hva man har krav på, sier Veronika Kjesbu.

Kjesbu er nestleder i Mental Helse Nord-Trøndelag og medlem i Regionalt brukerutvalg i Helse Midt-Norge (HMN). Hun er svært positiv til de kommende pakkeforløpene. Klarer man å gjennomføre ambisjonen som ligger der, vil det bli en positiv endring for pasientene, tror hun.

- Noen behandlere er allerede veldig flinke til å involvere pasienten, fortelle hva som skjer og i samhandling med kommunen. Nå blir dette mer likt for alle. I tillegg får hver pasient en koordinator som kan kontaktes om man lurer på noe, sier Kjesbu, som er med i implementeringsgruppa for pakkeforløpene i HMN.

LES OGSÅ: Hvordan skal vi unngå at halvparten av oss snart må jobbe i helsesektoren for å kunne passe på den andre halvparten som er syke?

- Rom for individuell behandling

- Samtidig blir det rom for individuell behandling. Pakkeforløp betyr ikke at alle skal behandles likt, men at man opererer med en del felles kriterier og frister, og at hver pasient behandles ut fra det behovet man har.

Forløpene som lanseres er:

  • Utredning og behandling barn og unge
  • Utredning og behandling voksne
  • Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Pasientene skal få vite hva som skal skje og når det skal skje – og hvem som har ansvaret. Hver pasient får sin egen koordinator som skal være pasienten og pårørendes kontaktperson. Koordinatorens oppgave er å sørge for kontinuitet i behandlingen og at pasienten unngår unødvendig venting. Ikke minst gjelder pakkeforløpene alle pasienter som skal inn i psykisk helsevern.

På samme måte som i pakkeforløpene for kreft innføres forløpstider. Eksempelvis skal utredning gjennomføres innen seks uker. For personer som henvises til pakkeforløp innen rusbehandling, skal det ikke være opphold mellom avrusning og behandling.

For lidelser som psykoser og alvorlige spiseforstyrrelser anbefales det at ventetiden er maksimalt sju dager fra henvisningen er mottatt til første samtale i spesialisthelsetjenesten, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.

LES OGSÅ: - Vi trenger trygghet og forutsigbarhet når sykdom rammer, sier Bent Høie

- Vil fange opp enda flere

Katinka Meirik, sjef for klinikk for psykisk helse og rus i Levanger, har vært med på å lage et av de nasjonale forløpene. Hun tror en standard utredningspakke vil passe om lag 90 prosent av pasientene. For dem den ikke passer til er det laget en utvidet utredningspakke med flere verktøy som leter i flere retninger.

- Jeg tror vi vil fange opp enda flere, selv om det fortsatt vil være noen der man ikke kommer til målet. Men det vil være tydeligere på et tidlig tidspunkt hvem som trenger ekstra utredning. Man har muligheten til å tenke ut av boksen med de få. I dag kan de veldig spesielle pasientene flagge under en annen diagnose ganske lenge, og dermed kaste bort både sin og vår tid med en behandling som ikke adresserer det som er kjerneproblemet, sier Meirik.

Samarbeidet med kommunene viktig

I Midt-Norge vil det bli arrangert tre regionale lanserings- og implementeringskonferanser i høst: I Ålesund (30. oktober), Steinkjer (31. oktober) og Trondheim (1. november). Konferansene arrangeres av RHF-ene og HF-ene, i samarbeid med Helsedirektoratet.

Kommunene har vært veldig viktige i utviklingen av forløpene. De har både vært med på å utvikle selve pakkene og de har involvert brukerne.

Veronika Kjesbu håper pakkeforløpene kan bidra til at samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten, fastlegene og kommunen vil bli enda bedre.

- God samhandling er utrolig viktig for personene i pakkeforløpet, at man blir mer involvert i avgjørelsene. Da er det også større sjanse for å bli bedre.

Pasienter kan henvises til pakkeforløpene fra og med 1. januar 2019.

Les mer om pakkeforløp for psykisk helse og rus på Helsedirektoratets nettsider

Vil du motta nyheter fra Helse Midt-Norge én gang i uka? Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev