- Hever kvaliteten på kreftomsorgen

Standardiserte pasientforløp er en garanti for at pasientene i Møre og Romsdal får lik behandling på linje med dem som bor i Oslo eller Trondheim, sier Jorun Bøyum.

Jorun Bøyum ser standardiseringen som noe positivt. Det tror hun også fagmiljøene gjør. Foto: Hege Hegle

Avdelingssjef for kreftavdelingen i Helse Møre og Romsdal, Jorun Bøyum, har stort sett bare positive erfaringer med innføringen av standardiserte pasientforløp.

- Vi har mange forløp innen kreft, og de fungerer veldig bra. De gir forutsigbarhet, trygghet og en mer lik behandling. Vi er et sykehus i utkants-Norge og vi er opptatt av å kunne gi lik behandling som i resten av landet. For pasientene er standardiserte pasientforløp en forsikring om at de får den samme behandlingen uansett hvor de bor, sier Bøyum.

Har skapt noe uro

Hun forteller at pakkeforløpene er blitt godt mottatt av de ansatte, selv om innføringen har skapt noe uro.

- Utfordringen var at det kom så mange pakkeforløp på en gang. Det vil alltid skape litt uro når man må lære seg noe nytt, og vi har måttet sette av ekstra ressurser som må tas fra noe annet. Men det har ikke vært noen stor motbør. Jeg tror både behandlerne og pasientene føler på en større trygghet ved at de har en mal å forholde seg til; det gir større forutsigbarhet for alle parter. Personlig tror jeg dette vil heve kvaliteten på kreftomsorgen.

Et likeverdig tilbud, trygghet for behandler og pasient og god felles praksis, er åpenbare gevinster fra standardiseringen, mener Bøyum.

Mer koordinert og planlagt behandling

- Nå er behandlingen mer koordinert og planlagt. Pasientene er mer sikret når de kommer inn til undersøkelsene, de vet hva de skal forholde seg til. Det bedrer dialogen mellom behandler og pasient, og gir trygghet begge veier. Ikke minst sparer det oss for mange telefonhenvendelser til sykehuset.

LES OGSÅ:

Kristian Onarheim: - Forbereder oss på å møte den digitale fremtiden

Kathinka Meirik: - Vil bety bedre behandling til flere

Snorre Ness: - Viktig å ta vare på gullkundene

Vibeke Veie-Rosvoll: - Fint med en felles verktøykasse

Bøyum ser standardiseringen som noe positivt. Det tror hun også fagmiljøene gjør.

- Det er sikkert noen justeringer som kan gjøres underveis for å få det enda bedre, og etter hvert må vi få bedre samhandling med kommunene i disse løpene. Dette er bare begynnelsen, sier hun.

- Men vi må selvsagt ikke bli så standardiserte at vi mister det individuelle og kreative. Det kan være en fare, legger hun til.

Saken er hentet fra magasinet HELSE. Du kan lese hele magasinet på pdf her.

Vil du motta nyheter fra Helse Midt-Norge én gang i uka? Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev