- Fint med en felles verktøykasse

Vibeke Veie-Rosvoll ser frem til å få pakkeforløp innen psykisk helse og rus, så lenge det også er rom for å gå bort fra standarden.

- Standarden skal bare være en ramme man kan boltre seg innenfor, sier Vibeke Veie-Rosvoll. Foto: Terje Visnes

Nylig ble de første av flere pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling lansert.

Fra og med 1. januar 2019 vil disse kunne tilbys pasientene.

Vibeke Veie-Rosvoll, avdelingsleder ved rusavdelingen i Verdal kommune, tror ikke det i stor grad vil endre måten avdelingen jobber på.

- Pakkeforløp handler om å ha brukeren i sentrum og at brukeren skal kunne mene noe om hvordan behandlingen skal være. Det skal være god samhandling og vi skal følge opp før, under og etter behandling. Det er ganske likt slik vi allerede jobber i dag, sier Veie-Rosvoll.

Positivt med variasjon

Hun sier avdelingen er positiv til tjenesteutvikling, men hun har en liten bekymring for at tjenestene skal bli for like.

- Det har skjedd utrolig mye innen rusbehandling de siste 20 årene, og det meste har vært veldig bra. Samtidig har det vært positivt å ha variasjon i tilbudet. Det blir fint å ha en felles verktøykasse som sikrer likebehandling, en standard som sier noe om den beste måten å jobbe på, men det vil være variasjoner utenom det. Da må det være rom for å gå bort fra standarden, sier hun.

Utgangspunktet må være å jobbe med hver enkelt pasients behov.

God samhandling viktig

- Jeg har stor tro på nærhet, både mellom brukerne og samarbeidspartnerne. Det er viktig at systemet ikke blir for rigid. Standarden skal bare være en ramme man kan boltre seg innenfor.

LES OGSÅ:

Kristian Onarheim: - Forbereder oss på å møte den digitale fremtiden

Kathinka Meirik: - Vil bety bedre behandling til flere

Snorre Ness: - Viktig å ta vare på gullkundene

Jorun Bøyum: - Hever kvaliteten på kreftomsorgen

God samhandling blir viktig for å lykkes med innføringen av de nye pakkeforløpene, mener hun.

- Vi har mye god samhandling allerede i dag, både internt i kommunen, med fastlegene og med spesialisthelsetjenesten, både på individ- og systemnivå. Vi har ingen brukerorganisasjoner innenfor rus, men vi har en pårørendeforening som vi samarbeider godt med. De er viktig for oss når vi skal lage nye tjenester, sier hun.

- Samtidig håper jeg vi klarer å ivareta variasjonene innenfor tjenestene. Det blir selve spenningsmomentet i innføringen av pakkeforløpene, sier Vibeke Veie-Rosvoll.

Saken er hentet fra magasinet HELSE. Du kan lese hele magasinet på pdf her.

Vil du motta nyheter fra Helse Midt-Norge én gang i uka? Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev