- Det nye tilbudet er ikke godt nok kjent

Betania Malvik har høy tilbakeføringsprosent til jobb etter endt behandling. Men de tror mange legekontor ikke kjenner de nye avtalene for arbeidsrettet rehabilitering.

Morten Tvedt og Ranveig Hoseth Nielsen ved Batnia Malvik.
Morten Tvedt og Ranveig Hoseth Nielsen ved Batnia Malvik håper flere fastleger får øynene opp for de nye avtalene for arbeidsrettet rehabilitering. Foto: Helse Midt-Norge RHF

En studie av behandlingseffekt ved Raskere Tilbake-tilbudet hos Betania Malvik i perioden 2009-2015 viser at 76 prosent av pasientene går rett tilbake til jobb etter endt behandling. Etter tre måneder er hele 89 prosent tilbake, etter seks måneder er tallet steget til 93 prosent.

I 11 år har virksomheten på Malvik behandlet lettere sammensatte psykiske lidelser. Ved nyttår kom det i gang nye avtaler for arbeidsrettet rehabilitering – men Betania opplever lite etterspørsel etter det nye tilbudet.

- Tilbudet til pasienter med muskel- og skjelettlidelser er ikke godt nok kjent på legekontorene. Det er synd, for vi vet det er en stor gruppe sykemeldte som har det som sykemeldingsårsak. Heller ikke vårt nye døgntilbud er særlig kjent. Derimot ser vi en enorm henvisningsstrøm på vanlige psykiske lidelser, sier Ranveig Hoseth Nielsen, enhetsleder ved Betania.

Avtaler verdt 46 mill. kr

Etter at de nye avtalene trådte i kraft 1. januar 2018 tilbyr Lukas Stiftelsen/Betania Malvik polikliniske konsultasjoner, dagbehandling og døgnbehandling. Muritunet AS har tilbud om polikliniske undersøkelser og dagbehandling i Ålesund og døgnbehandling i Valldal, mens Frisknett AS har polikliniske konsultasjoner og dagtilbud i Namsos, Steinkjer, Stjørdal og Trondheim.

Avtalene omfatter tilbud til pasienter med muskel- og skjelettlidelser, vanlige psykiske lidelser, og allmenne og uspesifiserte lidelser.

Omfanget av avtalene er cirka 17 500 polikliniske konsultasjoner, 27 plasser for dagbehandling og 19 plasser for døgnbehandling. Samlet verdi for avtalene er inntil 46 millioner kroner i året.

Anskaffelsen er gjennomført fordi regjeringen har foreslått en omlegging av prosjektordningen «Raskere tilbake» som har vart i 10 år.

Flest kvinner i 40-årene

Betania Malvik eies av Lukas Stiftelsen og er en diakonal ideell stiftelse. Lukas Stiftelsen driver i tillegg et sykehjem i Sparbu, etter avtale med Steinkjer kommune, og et psykiatrisk senter i Skjelfoss i Hobøl kommune i Østfold.

Utsiktsbilde fra Betania Malvik.

Betania ligger et steinkast unna fjorden i Malvik. Foto: Helse Midt-Norge RHF

Morten Tvedt, psykologspesialist ved Betania, forteller at gjennomsnittspasienten deres er en kvinne på 42 år, gjerne ansatt i et omsorgsyrke eller i barnehage.

- Samtidig har vi pasienter fra alle lag av befolkningen: selvstendig næringsdrivende, psykologer og leger – folk i arbeidsfør alder. Det er en stor overvekt av psykiske lidelser, mange sliter med angst og depresjon, sier Tvedt.

Han forteller at Betanias suksesskriterie er at de tilbyr et skreddersydd behandlingsopplegg til alle pasientene, med en egen behandler som følger pasienten.

Skreddersydd behandling

- Vi jobber etter den biopsykososiale modellen der hovedmetoden er jobbfokusert kognitiv behandling. Vi ser hele mennesket og tilbyr et individuelt standardisert opplegg som er tilpasset den enkeltes behov og ønsker. Vi har en individuell utredning av pasientene før de kommer inn, det bidrar til at de havner på riktig nivå i helsetjenesten, sier Tvedt.

Tvedt og Hoseth Nielsen forteller at samarbeidet med fastlege og arbeidsgiver er viktig og at det er blitt mer formalisert det siste året, noe som kommer pasientene til gode. Samtidig understreker de at det ikke er noe krav om sykemelding for å kunne ta imot behandling ved Betania.

- Vi tar imot folk med alle grader av sykemeldinger, også for å forebygge sykefravær. Vi går inn som et spesialisttiltak over kort tid, men det er fastlegen og arbeidsplass som må følge opp. Vi håper legekontorene i regionen får bedre kunnskap om tilbudet etter hvert, sier Ranveig Hoseth Nielsen.