- Bedre behandling og mer forutsigbarhet

Onsdag ble de tre første pakkeforløpene for psykisk helse og rus lansert. - Vi trenger trygghet og forutsigbarhet når sykdom rammer, sier Bent Høie.

Bilde av statsråd Bent Høie
- Å ikke vite hva som skjer gjør det tyngre å være syk, sier helseminister Bent Høie. De nye pakkeforløpene for psykisk helse og rus skal endre på det. Bildet er tatt ved en annen anledning. Foto: Frode Nikolaisen

Onsdag formiddag var det nasjonal lanseringskonferanse for de tre første pakkeforløpene for psykisk helse og rus i regi av Helsedirektoratet.

Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie deltok på konferansen som fant sted i Oslo.

- Vi trenger trygghet og forutsigbarhet når sykdom rammer. Å ikke vite hva som skjer gjør det tyngre å være syk. I 2015 innførte regjeringen pakkeforløp for kreft. Det har ført til at kreftpasientene har fått bedre behandling og føler seg tryggere. Nå skal pasienter med psykiske lidelser og rusproblemer få den samme tryggheten og forutsigbarheten, sier helseminister Bent Høie i en pressemelding.

Raskere utredning og behandling

Forløpene som ble lansert i dag er:

 • Utredning og behandling barn og unge
 • Utredning og behandling voksne
 • Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB)

Med pakkeforløp skal pasienten få vite hva som skal skje og når det skal skje – og hvem som har ansvaret. Hver pasient får sin egen koordinator som skal være pasienten og pårørendes kontaktperson. Koordinatorens oppgave er å sørge for kontinuitet i behandlingen og at pasienten unngår unødvendig venting.

På samme måte som i pakkeforløpene for kreft innføres forløpstider. Det betyr eksempelvis at utredning skal gjennomføres innen seks uker. For personer som henvises til pakkeforløp innen rusbehandling, skal det ikke være opphold mellom avrusning og behandling.

For lidelser som psykoser og alvorlige spiseforstyrrelser anbefales det at ventetiden er maksimalt sju dager fra henvisningen er mottatt til første samtale i spesialisthelsetjenesten, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.

Brukermedvirkning i alle avgjørelser

Brukermedvirkning står sentralt i pakkeforløpene. Pasienten skal involveres i å lage behandlingsplan og skal kunne gi tilbakemelding underveis, slik at behandlingen kan justeres om nødvendig. 

- Pasienten skal ha medvirkning i alle avgjørelser om sin egen behandling og oppfølging. Hans eller hennes pårørende skal også involveres der det er hensiktsmessig. Det er brukerne som er eksperter på eget liv, og bedre involvering av pasienten og pårørende vil gi bedre behandling, sier Høie.

- Må styrke det helhetlige tilbudet

Ifølge Helsedirektoratet er målet med pakkforløp for psykisk helse:

 • Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
 • Sammenhengende og koordinerte pasientforløp
 • Unngå faglig ubegrunnet ventetid for utredning, behandling og oppfølging
 • Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor
 • Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner

- Vi må styrke det helhetlige behandlingstilbudet til pasienter med psykisk helse og rusmiddelproblemer, og redusere uønsket variasjon både i utredning og behandling. Folk lever sine liv på små og store steder, men skal ha likeverdige tilbud. Pakkeforløpene skal bidra til å løse noen av dagens utfordringer, blant annet variasjon i ventetider og i tilbudet pasientene får, sier Helsedirektør Bjørn Guldvog.

Regionale lanseringskonferanser

Det vil bli arrangert regionale lanserings- og implementeringskonferanser i løpet av høsten. Disse er forbeholdt deltakere som har bidratt inn i arbeidet med utviklingen av pakkeforløpene eller har et særlig ansvar for implementering. I Helse Midt-Norge er følgende datoer satt av:

 • Ålesund: 30. oktober
 • Steinkjer: 31. oktober
 • Trondheim: 1. november

Konferansene arrangeres av RHF-ene, HF-ene, kommunene og bruker- og pårørendeorganisasjoner, i samarbeid med Helsedirektoratet. 

Pasienter kan henvises til de tre første pakkeforløpene fra og med 1. januar 2019.

Les hele saken på Helsedirektoratets nettsider

Der kan du også lese mer om pakkeforløp for psykisk helse og rus