Utlysning: Tilskudd til helsefremmende aktivitet for 2018

OBS! Ny frist 1. desember

Brukerorganisasjonene driver viktig arbeid som Helse Midt-Norge ønsker å støtte. Hvert år lyses det ut midler. I år er fristen flyttet til 1. desember. Det er kun organisasjoner i Midt-Norge som kan søke

Illustrasjonsbilde
 

​Hvordan søke

Retningslinjene for tildeling er laget i samarbeid med Regionalt brukerutvalg for Helse Midt-Norge RHF, og de kan du laste ned her.

Søknadsskjema

Søknaden kan bare leveres elektronisk på dette skjemaet

Det elektroniske søknadsskjemaet kan ikke mellomlagres, men vi har laget et kladdeskjema som du kan bruke til å samle alle opplysninger før du fyller ut søknadsskjemaet. Kladdeskjemaet finner du her.

Fikk du støtte til aktiviteter i 2017?

Om du fikk støtte til inneværende år skal du rapportere inn hva pengene ble brukt til i samme skjema som du bruker til å søke om midler til dette året.

Fikk du støtte og ikke skal søke om midler for 2017 må du rapportere inn aktiviteten i 2017 på et eget skjema som du finner her.

Både kladdeskjemaet og rapporteringsskjemaet for 2017 er i .docx-format. Om du ønsker å bruke et annet dokumentformat (for eksempel .odf) kan du sende oss en e-post

Har du spørsmål om utlysningen kan du også sende oss en epost