Utlysning av midler til forskning på Helseplattformen

NTNU Helse lyser ut midler til tverrfaglig forskning på tema relevant for Helseplattformen.

Helseplattformen arrangerte tidligere i vår en søkekonferanse for utvikling av forskningsprosjekter i Helseplattformen. Bak konferansen stod Helse Midt-Norge, Trondheim kommune og NTNU Helse. Formålet med konferansen var å etablere en portefølje av relevante og gjennomførbare forskningsprosjekter som vil sikre tilgang på oppdatert kunnskap og forskningsbaserte råd og dermed styrke planlegging og redusere risiko i Helseplattformen. Mer enn 100 personer deltok på konferansen hvor i alt 45 prosjektideer fra ulike forskningsmiljø, både nasjonalt og internasjonalt, ble presentert.

Som et resultat av Søkekonferansen og stor interesse for forskning på Helseplattformen, utlyser NTNU Helse ut øremerkede forskningsmidler. 

Fullstendig utlysningstekst

Mal for søknader