Tydelige mål for psykisk helse og rus

Helse Midt-Norge har startet arbeidet med å formulere styringsdokumentene for regionens helseforetak i 2017.
- Vi kommer til å sette tydelige krav til kapasitet og kvalitet særlig innen psykisk helsevern og rusbehandling (TSB). Våre regionale fagledernettverk får en sentral rolle når vi skal utvikle samarbeid og kvalitet i sykehusene framover, sier adm.dir. Stig A. Slørdahl i Helse Midt-Norge RHF.

-Ventetiden til behandling i Helse Midt-Norge er lavest i landet og den skal bli enda kortere. Gjennom styringsdokumentet for 2017 kommer vi til å gå lenger enn kravet som helse- og omsorgsdepartementet har stilt. Resultatet for 2016 viser at vi allerede ligger under 60 dager i gjennomsnittlig ventetid. Vi kommer til å formulere krav til ventetid spesifisert for rusbehandling, psykisk helsevern og somatikk. Sammen med krav til aktivitetsnivå og økonomisk prioritering, skal dette bidra til at vi innfrir «den gylne regel», sier Slørdahl.

I Midt-Norge har helseforetakene allerede satt praksis rundt bruk av tvang på dagsorden. I løpet av våren utarbeides det en felles regional plan for å sikre riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern. Det blir også viktig å sørge for samarbeid om rekruttering og utdanningstiltak særlig innen psykisk helsevern for barn og unge.

Forslag til styringsdokument for helseforetakene legges fram for styret i Helse Midt-Norge RHF i starten av februar og påfølgende foretaksmøter. Oppdragsdokumentet for Helse Midt-Norge RHF for 2017 og føringene fra «Strategi 2030 - Fremragende helsetjeneste», legges til grunn for målene som nå blir utformet.

Her finner du oppdragsdokumentet for 2017
Her finner du protokoll fra foretaksmøte 10. januar 2017

Her finner du temasiden for Strategi 2030

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.