To samarbeidsorgan blir ett

Helse Midt-Norge RHF endrer organiseringen av samarbeidsorganene med universitet og høgskolesektoren. To samarbeidsorgan blir ett, og får navnet Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon.


Stig Slørdahl og Gunnar Bovim

Dette bildet mangler alt-text


AD i Helse Midt-Norge Stig A.Slørdahl og Gunnar Bovim, rektor ved NTNU

Det nye samarbeidsorganet vil ha ansvar for forvaltning av midler gitt av Helse Midt-Norge til forskning, innovasjon og utdanning i regionen.  Organet ledes vekselvis av administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF Stig Slørdahl, og rektor ved NTNU Gunnar Bovim.

- Det nye samarbeidsorganet understreker hvor viktig et godt samarbeid er mellom begge sektorene og vi har begge høye ambisjoner på vegne av regionen, sier Stig A.Slørdahl Adm.dir i Helse Midt-Norge. 

Samarbeidsorganet får to underliggende utvalg; Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon, og Samarbeidsutvalg for utdanning.
 

Strategier og fusjon

Årsaken til endringen er at Helse Midt-Norge RHF  har vedtatt ny strategi for utdanning og kompetanseutvikling,  forskning,  innovasjon,  og Strategi 2030. Fusjonene i universitet og høgskole-sektoren i regionen har også betydning for endringen. 
 

Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon

Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon forvalter midler til medisinsk og helsefaglig forskning og kompetanseutvikling i regionen og behandler saker vedrørende forskning og innovasjon av felles interesse for Helse Midt-Norge og universitets- og høgskolesektoren. Utvalget forbereder utlysning av forskningsmidler og legger frem innstilling for vedtak i Samarbeidsorganet i november hvert år. Dette utvalget ledes av konst. fagdirektør i Helse Midt-Norge, Henrik A. Sandbu.
 

Samarbeidsutvalg for utdanning

Samarbeidsutvalg for utdanning sin fremste oppgave er å samarbeide om grunnutdanning, videre- og etterutdanning, og personal- og kompetanseutvikling. Samarbeidsutvalg for utdanning utlyser i 2017 utdanningsmidler for å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier.
Utvalget ledes i 2017 av Anne Katarina Cartfjord, HR-direktør, Helse Midt-Norge RHF.
 
 Samarbeidsorganets medlemmer

Dette bildet mangler alt-textI løpet av våren 2017 vil det utarbeides mandat for det nye Samarbeidsorganet og underutvalgene, samt rammeavtaler som regulerer samarbeidet mellom institusjonene som inngår i samarbeidet.