To samarbeidsorgan blir ett

Helse Midt-Norge RHF endrer organiseringen av samarbeidsorganene med universitet og høgskolesektoren. To samarbeidsorgan blir ett, og får navnet Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon.

 


AD i Helse Midt-Norge Stig A.Slørdahl og Gunnar Bovim, rektor ved NTNU

Det nye samarbeidsorganet vil ha ansvar for forvaltning av midler gitt av Helse Midt-Norge til forskning, innovasjon og utdanning i regionen.  Organet ledes vekselvis av administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF Stig Slørdahl, og rektor ved NTNU Gunnar Bovim.

- Det nye samarbeidsorganet understreker hvor viktig et godt samarbeid er mellom begge sektorene og vi har begge høye ambisjoner på vegne av regionen, sier Stig A.Slørdahl Adm.dir i Helse Midt-Norge. 

Samarbeidsorganet får to underliggende utvalg; Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon, og Samarbeidsutvalg for utdanning.
 

Strategier og fusjon

Årsaken til endringen er at Helse Midt-Norge RHF  har vedtatt ny strategi for utdanning og kompetanseutvikling,  forskning,  innovasjon,  og Strategi 2030. Fusjonene i universitet og høgskole-sektoren i regionen har også betydning for endringen. 
 

Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon

Samarbeidsutvalg for forskning og innovasjon forvalter midler til medisinsk og helsefaglig forskning og kompetanseutvikling i regionen og behandler saker vedrørende forskning og innovasjon av felles interesse for Helse Midt-Norge og universitets- og høgskolesektoren. Utvalget forbereder utlysning av forskningsmidler og legger frem innstilling for vedtak i Samarbeidsorganet i november hvert år. Dette utvalget ledes av konst. fagdirektør i Helse Midt-Norge, Henrik A. Sandbu.
 

Samarbeidsutvalg for utdanning

Samarbeidsutvalg for utdanning sin fremste oppgave er å samarbeide om grunnutdanning, videre- og etterutdanning, og personal- og kompetanseutvikling. Samarbeidsutvalg for utdanning utlyser i 2017 utdanningsmidler for å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier.
Utvalget ledes i 2017 av Anne Katarina Cartfjord, HR-direktør, Helse Midt-Norge RHF.
 
 

I løpet av våren 2017 vil det utarbeides mandat for det nye Samarbeidsorganet og underutvalgene, samt rammeavtaler som regulerer samarbeidet mellom institusjonene som inngår i samarbeidet.