Tilleggsdokument til styringskravene for 2017

Helseforetakene i Midt-Norge har fått et tilleggsdokument til styringskrav og rammer for 2017. Dokumentet har sin bakgrunn i bestillinger fra Helse- og omsorgsdepartementet og oppfølging av helseforetakene i regionen.

Dokumentet tar for seg arbeidet med å redusere unødig venting og variasjon, kvalitetskrav og økonomi.

Her finner du dokumentene: