Tilfreds med konklusjonen fra lagmannsretten

Frostating Lagmannsrett har enstemmig konkludert med at tomtevalget for nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal er gyldig og har forkastet anken fra Kristiansund kommune. Kommunen som også er dømt til å betale saksomkostningene, har en måneds frist for eventuelt å anke saken inn for Høyesterett.

Styreleder Ola Strand
Styreleder Ola Strand
- Helse Midt-Norge tar dommen til etterretning. Vi er tilfreds med konklusjonen og vil bruke noe tid på å se på hva vi kan lære av rundene i retten og høringen vi har hatt i denne saken. Det er gitt positive signaler fra Regjeringen på vår lånesøknad og framdriften i prosjektet tilsier at styret for Helse Midt-Norge RHF vil behandle sak om en investeringsbeslutning før jul, sier styreleder Ola H. Strand.

Her kan du lese dommen fra Frostating Lagmannsrett (pdf-dokument) (lenke)