Tildeling av regionale forskningsmidler for 2018

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon vedtok. 1.november tildeling av regionale forskningsmidler for 2018. Her finner du oversikt over hvilke prosjekter som har fått tildeling.

tildeling av midler
 

Disse prosjektene har fått tildeling (pdf)

Samarbeidsorganet har vedtatt tildeling av

  • 22 doktorgradsstipender med kjent kandidat
  • 8 doktorgradsstipender med ukjent kandidat (stillingene utlyses i løpet av våren 2018)
  • 6 postdoktorstipender
  • 9 forskerstipender
  • 8 utenlandsstipender
  • 6 innovasjonsrettede forskningsprosjekter
  • prosjektmidler til 24 prosjekter, hvorav flere er knyttet til tildelte stillinger

Tildelingen tilsvarer en økonomisk ramme på ca. 61 mill. kr. i 2018.

Søkere som har fått tildeling, vil bli kontaktet av sekretariatet i løpet av november for avklaringer om tilsetting og oppstart. Samtlige søkere vil innen årsskiftet få tilsendt skriftlig tilbakemelding på sin søknad.

Felles Forskningsutvalg for St. Olavs Hospital HF og Fakultet for medisin og helsevitenskap vedtar tildeling fredag 10.november. Vedtak om tildeling publiseres på utvalgets nettsider samme dag.