Tildeling av midler for å styrke praksisstudier

Helse Midt-Norge RHF lyste ut 5 millioner til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier for studenter i spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge. Tildelingen er nå klar.

 

Følgende prosjekter får tildeling:

  • Gilda S. Opland, St. Olavs Hospital: Styrket veilederkompetanse
  • Guro Karlsholm, St. Olavs Hospital: Samarbeidsstilling for bedre kvalitet og relevans i praksisstudier i sykepleie
  • Randi Reidunsdatter, NTNU Trondheim: Bruk av samarbeidsstillinger med styrket veiledning i praksis (SVIP)
  • Susan Saga, NTNU Trondheim: Økt klinisk vurderings- og beslutningskompetanse hos sykepleierstudenter og sykepleiere: utprøving av kombinert stilling for å implementere SKUV i ortopedisk klinikk
  • Synnøve Almås, NTNU Ålesund: Utvikling av modell for kombinert stilling mellom hf og universitet med ansvar for in situ simulering
  • Tove Ness, Nord Universitet: Utprøving av kombinerte stillinger mellom Nord Universitet, sykepleierutdanningen, Helse Nord-Trøndelag HF og kommuner i Nord-Trøndelag

Samtlige prosjekter har oppstart høsten 2017 og innebærer tett samarbeid mellom helseforetak og utdanningssektoren.


Merk at tildelt beløp vil tilpasses rammen for utlysningen (5 mill. kr.) og dermed kan bli noe lavere enn beløpet det er søkt om. Tildelt beløp presiseres i tildelingsbrev til hvert enkelt prosjekt, som sendes ut innen 3 uker. Alle søkere vil få tilsendt totalscore og skriftlig tilbakemelding på e-post. 

Søknadsfristen gikk ut 2.mai 2017 kl. 12:00.