Styrking av neonatal-tilbudet

Helse Midt-Norge RHF har bevilget to millioner kroner til kompetansehevende tiltak ved neonatalavdelingene i Ålesund og Trondheim. Bakgrunnen er samarbeidsavtalen mellom Helse Møre og Romsdal og St. Olavs Hospital om regionalt pasientforløp for behandling av gravide med truende for tidlig fødsel og for tidlig fødte (premature) barn i Midt-Norge.

- Avtalen bygger på at barn født før 26. uke får sitt tilbud på St. Olavs Hospital. Dette ble stadfestet i regionens fagdirektørmøte nå i februar. Vi ønsker gjennom tilskuddet å legge forholdene til rette for styrking av et allerede godt tilbud og tettere samarbeid mellom fagmiljøene i Ålesund og Trondheim, sier fagdirektør Henrik Sandbu i Helse Midt-Norge RHF.

Fagdirektør Henrik Sandbu

Fagdirektøren er tydelig på at kompetanseplanen bygger på den faglige prosessen man har hatt i Midt-Norge. Det foreligger ikke føringer knyttet til forslaget om nasjonale retningslinjer som Helsedirektoratet har sendt ut på høring. Her foreslås sentralisering av tilbudet for barn født før 28. uke.

- Hos oss er det nå enighet om å sette grensen ved 26. uke og at vi skal ha en styrking av neonatal-tilbudet både i Ålesund og Trondheim, sier Sandbu.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.