Styremøte 21. desember er avlyst

Styremøte i Helse Midt-Norge RHF 21. desember er avlyst.