Sakspapirer for styremøter 3. og 4. april

Sakspapirer og innkalling til styremøte i Helse Midt-Norge RHF mandag 3. og tirsdag 4. april er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på nett. Møtene avvikles på telefon og kan avlyttes.

Konferansekode mandag 3. april klokken 1800:

Telefonnummer 800 88 860 
Pinkode 9115042#

Konferansekode tirsdag 4. april klokken 1500:

Telefonnummer 800 88 860
Pinkode 2389746#