Sakspapirer for styremøte 22. februar

Sakspapirer og innkalling til styremøte i Helse Midt-Norge RHF torsdag 22. februar er tilgjengelig i vår styreadministrasjon på nett. Møtet avvikles som telefonmøte og starter kl 19.00. 

Telefonnummer 800 88 860
Pinkode 6418855#