Resultater fra medisinske kvalitetsregistre

Denne uken ble resultatene fra de medisinske registrene publisert noe som gir pasienter, pårørende og allmennheten informasjon om kvalitet og ulikheter i behandlingen ved sykehusene i Norge. Kunnskapen fra registrene gir også grunnlag for å forbedre kvaliteten i spesialisthelsetjenesten.

 

Resultater fra alle de 54 nasjonale medisinske kvalitetsregistreneFor første gang utgir nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre en statusrapport for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre.

Rapporten beskriver status per 2017 for de viktigste satsingsområdene for de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene, blant annet kvalitetsforbedring, pasient- og brukermedvirkning, datakvalitet og forskning. 

Her finner du Statusrapporten for 2017

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre har som hovedformål å bidra til at resultatene kan brukes til å forbedre behandlingen pasienten får, og til å redusere uberettiget variasjon i helsetilbud og behandlingskvalitet. Med utgangspunkt i strategi- og handlingsplan for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre for perioden 2016 – 2020 sier rapporten også noe om det videre arbeidet med utvikling av kvalitetsregistrene fremover.