Rehabiliteringstjenester på anbud

Anskaffelse av rehabiliteringstjenester i Helse Midt-Norge utlyses. Konkurransen gjelder kjøp av spesialiserte rehabiliteringstjenester fra private leverandører i helseregionen.

Rammeavtalene inngås fra 2018 med mulighet for forlengelser til og med 2025.

​Anskaffelsen gjelder pasienter med rett til helsehjelp som er henvist fra lege eller andre med henvisningsrett i henhold til de til enhver tid gjeldende regler.

Illustrasjonsfoto rehabilitering

Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten i helseregion Midt-Norge består av rehabiliteringsavdelingene og andre kliniske avdelinger i de tre helseforetakene, samt 10 private leverandører som har avtale med Helse Midt-Norge RHF. Avtalene mellom Helse Midt-Norge RHF og de private leverandørene løper ut 31.12.2017. Innen den tid skal nye avtaler være på plass.