Regional forskningskonferanse 2017

Årets regionale forskningskonferanse arrangeres den 6. og 7.  juni. I år er det St. Olavs Hospital HF i samarbeid med Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, som står bak.

 

Overordnet tema for konferansen er « Til beste for pasienten» og vil foregå på Kunnskapssenteret ved St. Olavs Hospital HF.

​Konferansen er støttet av Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon og det regionale helseforetaket i regionen. 

Formålet med konferansen er å stimulere og legge til rette for samarbeid i regionen innenfor forskning og utdanning til beste for pasienten. 

Les mer om konferansen på nettsidene til St. Olavs Hospital HF:

Regional forksningskonferanse