Regional brukerkonferanse 2017

Regionalt brukerutvalg arrangerer sin årlige konferanse om brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene den 13.-14. november 2017 på Scandic Hell Hotell, Værnes, Stjørdal.
 
Målgruppen for konferansen er alle brukerorganisasjoner og institusjoner med interesse for området brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene.

Påmelding her

Påmeldingsfrist: 20. oktober.


Tema for årets regionale brukerkonferanse er:
  • Foredrag av årets vinnere av Forskningsprisen 2016
  • Samhandlingsreformen - erfaringer og utfordringer
  • Legemiddelgjennomgang for pasienten: fastlege - kommunehelsetjenesten - spesialisthelsetjenesten
  • Klinisk farmasi/legemiddelgjennomgang
  • Utviklingsplaner i Helseforetakene: Oppfølging av 2030
  • Veileder for brukermedvirkning i forskning i helsetjenesten
  • Opplæring for brukerrepresentanter
  • Bruker - med - virkning


Program:

Program dag 1
Mandag  13. november
Kl 11:30Felles lunsj 
Kl 12:30 – 12:45VelkommenSnorre Ness, leder RBU
Kl 12:45 – 13:00Åpning av konferansenStig Slørdahl, adm direktør Helse Midt-Norge RHF
Kl 13:00 -14:00Forskningsprisen 2016
Foredrag ved prisvinneren
Professor Marit Kvangarsnes og klinikksjef Torstein Hole
Pause  
KL 14:30 -16:30
Samarbeidsavtalene
– Erfaringer og utfordringer
Om samhandlingsreformen og samarbeidsavtalene sett fra det regionale helseforetaket, en stor og en liten kommune


Samhandlingssjef i Helse Nord-Trøndelag HF Olav Bremnes

Kommuneoverlege i Trondheim, Marte Walstad

Kommuneoverlege i Volda og Ørsta Arne Gotteberg.

Pause  
Kl 17:00 – 18:00Utviklingsplaner i helseforetakene: Oppfølging av Strategi 2030. Konsekvenser av prioriteringer og økte kostnader for helseforetakeneFagdirektør Henrik Sandbu
Kl 18:00 – 18:30«Rimelig pasient, ikke sant!»  Harald Morten Bremseth

Kl 19:30Felles middag  
Program dag 2
Tirsdag  14. november


Kl 08:30 – 09:15Brukermedvirkning på systemnivå. 

Lisbeth Nygård, RBU-representant for NAAF

 

Kl 09:15 – 10:00Brukermedvirkning i forskning i helsetjenesten 

Arne Lyngstad, RBU-representant for Kreftforeningen
Pause  
Kl 10:30 – 11:30Helseplattformen – pasientens helsetjenesteProgramdirektør Torbjørg Vanvik
Pause  
KL 12.00 – 12:45Legemiddelgjennomgang for pasienten som er i kontakt med fastlege, kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenestenKommunefarmasøyt Astrid Gilje Hageler, Trondheim kommune.
Kl 12:45 – 13:00Oppsummering og avslutningSnorre Ness, leder RBU
KL 13:00Felles lunsj