Regional brukerkonferanse

Over 70 deltakere deltok på årets regionale brukerkonferanse. Deltakerne ble oppdatert på siste nytt innen samhandling mellom kommuner og helseforetak, brukermedvirkning, Helseplattformen og konsekvenser av prioriteringer og økte kostnader for helseforetakene.

Stig A. Slørdahl ønsker velkommen til årets Regionale brukerkonferanse 2017.

Målgruppen for konferansen var brukerorganisasjoner og institusjoner med interesse innen brukermedvirkning i helse- og velferdstjenesten.

Stor oppslutning

- Oppslutningen har aldri vært større, sier nestleder i det regionale brukerutvalget Arthur Mandahl, som mener at den regionale brukerkonferanse er blitt en utmerket rekrutteringsarena for deltakelse i brukerutvalgene i Helse Midt-Norge.

- Dere er utrolig viktig for Helse Midt-Norge og helsetjenesten, og vi vil ikke lykkes uten å ha dere med på laget, sa administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF Stig A. Slørdahl da han åpnet konferansen.

I løpet av de to dagene konferansen pågikk fikk deltakerne mulighet til å stille spørsmål til de ulike temaene som ble tatt opp. Engasjementet var stort, også fra foreleserne sin side.

Forskning, samhandling og medvirkning

Deltakerne fikk høre foredrag fra fjorårets vinner av forskningsprisen; professor Marit Kvangarsnes (NTNU Ålesund) og klinikksjef Torstein Hole Helse Møre og Romsdal HF. Med seg på laget hadde de samhandlingssjef i Helse Nord-Trøndelag Olav Bremnes, kommuneoverlege i Trondheim kommune, Marte Walstad og fastlege i Volda og Ørsta Arne Gotteberg som tok opp temaet samhandling for pasienter og pårørende, . Kommunefarmasøyt Astrid Gilje Hageler tok opp det viktige temaet legemiddelgjennomgang fra sykehus via fastlege til kommune.

Helsefagdirektør i Helse Midt-Norge, Henrik A. Sandbu, tok opp temaet «Konsekvenser av økte legemiddelkostnader for prioriteringer i helseforetakene». Han snakket blant annet om forventningene om legemiddelbehandling som øker blant befolkningen, samtidig som helseforetakene har mindre penger å rutte med enn før.

Direktør for Helseplattformen, Torbjørg Vanvik, forklarte hva Helseplattformen innebærer. - Helseplattformen er en ny journalløsning, men den skal ikke ta over for kjernejournalen, sa hun.

Brukerutvalgsmedlemmene Lisbeth Nygård og Arne Lynstad tok opp brukermedvirkning på systemnivå og i helseforskning.

Anledning til spørsmål

I løpet av de to dagene konferansen pågikk fikk deltakerne rikelig anledning til å stille spørsmål til de ulike temaene som ble tatt opp. Engasjementet var stort både fra forelesere og deltakerne.

– Brukerkonferansene blir bare bedre og bedre for hvert år, sier Anton Iversen deltaker og brukerutvalgsmedlem i Sykehusapotekene i Midt-Norge.