Oppdragsdokument 2017 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling

Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene gis normalt ut en gang per år, like etter at beslutningen om årets statsbudsjett foreligger i Stortinget. Etter Stortingets behandling foreligger det nå et tilleggsdokument til oppdragsdokumentet 2017.


illustarsjonsfoto

Oppdragsdokumentene inneholder krav fra Helse- og omsorgsdepartementet om hvilke oppgaver som skal utføres i det påfølgende år, og hvilke krav som settes til de regionale helseforetakene. 

 

Tilleggsdokument til oppdragsdokumentet 2017

Oppdragsdokument 2017