Nytt sykehus og journalsystem på saklista

Styret for Helse Midt-Norge RHF skal torsdag ta stilling til både byggestart og investering i nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal samt lånesøknad for Helseplattformen, det nye journalsystemet for helsetjenesten. Begge saker er sentrale i Strategi 2030 og vil ha stor betydning for utvikling av helsetilbudet i årene framover.

​I tilknytning til behandling av de store investeringssakene har administrerende direktør også lagt fram en sak for å belyse økonomisk bærekraft for å gjennomføre vedtatte og planlagte investeringer.

- Styresaken viser at det vil bli krevende, men mulig. I analysene som er gjort har vi ikke prøvd å pynte på utfordringsbildet. Kostnadsoverslagene er basert på det som er øvre rammer for investeringene og vi mener også at det er lagt inn realistiske forventninger til mulighetene for effektivisering. De investeringene vi gjør nå vil være forutsetninger for å skape en bærekraftig helsetjeneste for årene som kommer, sier adm.dir. Stig A. Slørdahl.

Helseplattformen er i en sensitiv konkurransefase. Av hensyn til dette har Helse Midt-Norge RHF vært nødt til å unnta en del føringer og detaljert informasjon fra innsyn. Også Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) skal ut med anbudskonkurranse om ulike entrepriser for prosjektet, derfor er det også her prissensitive vurderinger som må unntas offentlighet.

Derfor er saksframlegget om økonomisk bæreevne unntatt offentlighet, men her du kan lese en offentlig versjon hvor sensitiv informasjon er skjermet:
Styresak 96-17 - offentliggjort versjon.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.