Nytt sikkerhetsbygg på Østmarka

Konseptrapporten for nytt sikkerhetsbygg ved St. Olavs Hospital HF (Østmarka) er godkjent av styret for Helse Midt-Norge RHF. I videre arbeidet skal man arbeide med å få investeringskostnaden på eller under 395 mill. kroner. Investeringen skal i sin helhet bæres av St. Olavs Hospital HF.

 

Inntektene fra salg av bl.a. eiendommen på Brøset i Trondheim inngår i finansieringsplanen for den nye sikkerhetsavdeling på Østmarka.

Nytt bygg for sikkerhetspsykiatri er planlagt med funksjoner som i dagens tilbud på Brøset:

  • Regional sikkerhetspsykiatri for Helse Midt-Norge.
  • Lokal sikkerhetspsykiatri for St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag.
  • Sentral fagenhet for tvungen omsorg (Nasjonal tjeneste).
  • Kompetansesenter for sikkerhet-, fengsels- og rettspsykiatri.
  • Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet.

Med dagens vedtak i Helse Midt-Norge RHF, kan arbeidet med ny sikkerhetsavdeling videreføres frem til endelig vedtak om forprosjekt og gjennomføring, som ventes framlagt september/oktober 2018.​

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.