Nye avtaler om bildediagnostiske undersøkelser

Helse Midt-Norge inngår avtaler med Aleris Røntgen AS om kjøp av bildediagnostiske undersøkelser i både Møre og Romsdal og Trøndelag. Det har vært kjørt to delanskaffelser på bakgrunn av en grundig vurdering av behov. I vurderingen av tilbud har det vært lagt vekt på kvalitet, kostnad og et helhetlig og tilgjengelig tjenestetilbud i regionen.

​Kontraktene med Aleris gjelder fra juni 2018 og løper i 4 år med mulighet for forlengelse i ytterligere to + to år.

Fagdirektør Henrik Sandbu i Helse Midt-Norge RHF sier at han er svært fornøyd med at det inngås avtaler som sikrer god kvalitet og kapasitet til en vesentlig lavere kostnad enn tidligere. Hoveddelen av de bildediagnostiske undersøkelsene gjennomføres i regi av helseforetakene i regionen. Kjøp fra private er et supplement.

Aleris vil utføre bildediagnostiske undersøkelser fra sine enheter i Ålesund og Trondheim. Dagens private tilbud i Kristiansund vil bortfalle fra samme tidspunkt som de nye avtalene trer i kraft. Pasienter fra Trøndelagsfylkene reiser også i dag inn til Trondheim om de skal til privat røntgenundersøkelse slik at overgangen til ny kontrakt kan likestilles med dagens situasjon.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.