Nye avtaler for arbeidsrettet rehabilitering

Helse Midt-Norge RHF har i dag tildelt avtaler med private leverandører om tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering. Det tildeles avtaler til Frisknett AS, Lukas Stiftelsen/Betania Malvik og Muritunet AS. Avtalene omfatter tilbud til pasienter med muskel- og skjelettlidelser, vanlige psykiske lidelser, og allmenne og uspesifiserte lidelser.

 

De nye avtalene vil tre i kraft fra 01.01.18. I tillegg til avtalene med private leverandører gir også helseforetakene i regionen tilbud om arbeidsrettet rehabilitering. Betania Malvik vil ha polikliniske konsultasjoner, dagbehandling og døgnbehandling. Muritunet vil ha tilbud om polikliniske undersøkelser og dagbehandling i Ålesund og døgnbehandling i Valldal. Frisknett vil gi polikliniske konsultasjoner og dagtilbud i Namsos, Steinkjer, Stjørdal og Trondheim.

Avtalene gjelder for 4 år med mulighet for inntil 4 års forlengelse. Omfanget av avtalene er ca. 17 500 polikliniske konsultasjoner, 27 plasser for dagbehandling og 19 plasser for døgnbehandling. Samlet verdi for avtalene er inntil 46 MNOK pr. år.

Interessen for anskaffelsen var stor og det ble mottatt tilbud fra 17 tilbydere. Konkurransen er gjennomført etter regelverket om offentlige anskaffelser og med bruk av forhandlinger. I forhandlingene er det lagt vekt på tiltak som er samtidige og integrerte med hensyn til tverrfaglig spesialisert behandling og en arbeidsrettet tilnærming med samhandling med arbeidsgivere, fastleger, NAV og andre aktører.

Anskaffelsen er gjennomført fordi regjeringen har foreslått en omlegging av prosjektordningen «Raskere tilbake» som har vart i 10 år. I tillegg er avtaler som Arbeids- og velferdsetatens (NAV) tidligere hadde ansvaret for omfattet av anskaffelsen. Omleggingen er forventet å bli vedtatt av Stortinget senere i år.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.