Ny veileder om voksne og barn som pårørende

Hva er god praksis for involvering av voksne pårørende? Hva er god praksis for ivaretakelse av barn som pårørende?
En ny veileder fra Helsedirektoratet gir anbefalinger til pårørendearbeidet. 


Veilederen er ment som et hjelpemiddel for helsepersonell, fagansvarlige, barneansvarlige og ledere. Veilederen er digital og ligger på
 


Den kan også skrives ut. Veilederen inneholder også praktiske verktøy og kan brukes i det daglige arbeidet, i utvikling av rutiner og i opplæring av helsepersonell.
 
Temaer i veilederen er blant annet:
 
•       Registering og kartlegging av barn som pårørende
•       Veiledning av foreldrene til barn er pårørende
•       Enkle støttetiltak for barn som pårørende
•       Voksne pårørendes ulike juridiske roller
•       Informasjonsutveksling med voksne pårørende
•       Journalføring
•       Dilemmaer i pårørendearbeidet