Ny utlysning av praksismidler fra Samarbeidsorganet

Praksisundervisning av god kvalitet er viktig for å utdanne gode helse- og sosialfaglige medarbeidere som er godt rustet til arbeidshverdagen etter endt utdanning. Nå lyser Samarbeidsorganet i Helse Midt-Norge på nytt ut midler for å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier i regionen.

 

Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon lyser høsten 2017 ut 5 millioner til prosjekter som har som mål å styrke kvalitet og relevans i praksisstudier for studenter i spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge. Prosjektene skal innebære samarbeid mellom helseforetak og universitet/høgskole, og er en oppfølging av det nasjonale praksisprosjektet og Helse Midt-Norge RHFs strategi for utdanning og kompetanseutvikling. Utlysningen har tre ulike satsingsområder: kombinerte stillinger, styrking av veilederkompetanse og praksisforberedende tiltak. Merk at kombinerte stillinger kun gjelder de treårige helse- og sosialfagutdanningene.

Prosjektene kan ha varighet 1-3 år og det er mulig å søke om inntil 1 mill. kr. per prosjekt.

Utlysning av midler for å styrke kvalitet og relevans i praksis (pdf)
Skjema for lederforankring (obligatorisk)

Søknadsfrist: 5. januar 2018 kl. 12:00

Samarbeidsorganet vedtar tildeling av midler 29. januar. Tildelingen kunngjøres samme dag på Samarbeidsorganets nettsider.