Ny nasjonal e-helsestrategi

En felles nasjonal e-helsestrategi frem mot 2022 er nå klar. Den skal samle norsk helse- og omsorgstjeneste og sørge for felles retning mot målet om én journal. 

​​I dag består helsetjenesten av for mange ulike systemer som ikke snakker sammen i tilstrekkelig grad.  

 – Med denne strategien tar vi grep for å samle og styre IKT-utviklingen slik at helse-Norge går i en samlet og riktig retning mot målet om Én innbygger – én journal, sier direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse.

foto
Direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse.

E-helsestrategien er utarbeidet av Direktoratet for e-helse i samarbeid med helsesektoren. Styringsorganet Nasjonalt e-helsestyre har gitt sin tilslutning.
Bakteppet er visjonen om å digitalisere helse- og omsorgstjenesten slik at den oppleves enklere, bedre og mer helhetlig for innbyggerne. Samtidig skal digitaliseringen øke den reelle kvaliteten i helsetjenestene og legge til rette for en bedre ressursutnyttelse.

e-helsestrategi og handlingsplan

Les hele saken her